สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    สถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งเข้มทุกพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากไฟป่า การเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ 51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากเกิดเหตุในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดจะทำการเผาหลังวันที่ 20 เมษายน 2561 ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนดำเนินการทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับ คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ มีคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินมาตรฐานที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาด ซึ่งขณะนี้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว
 
16 มีนาคม 2561 , 15:30 น. , อ่าน 140  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด