เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 21 - 27 มี.ค.นี้..// นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ เพื่อพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่การพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ทั้งหมด 7 ช่วง ใน 7 วัน ระยะทางประมาณ 8.4 กิโลเมตร โดยจะทำการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง โดยจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเรือท้องแบน รถบรรทุก รถฉีดน้ำ รถดับเพลิง รถแบล็คโฮ เครื่องตัดหญ้า คาดว่าจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา กว่า 2,000 คน อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ที่ได้สมัครเป็นจิตอาสาก่อนหน้านี้แล้ว และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้สมัครจิตอาสาและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา สามารถสมัครเป็นจิตอาสาได้ในวันที่จะปฏิบัติงาน โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้นำอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวมาด้วย อาทิ มีด,พร้า,คราด ส่วนผู้มีจิตศรัทธา หรือห้างร้าน ที่ต้องการบริจาค อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับประชาชนจิตอาสาที่จะร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2708
 
17 มีนาคม 2561 , 09:48 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด