จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความชุ่มชื้นลดมลพิษทางอากาศ หลังค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำแนวกันไฟ ลดความเสี่ยงเกิดปัญหาไฟป่า และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองและหมอกควัน หลังค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 3 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศในวันนี้(18 มี.ค.61) อยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ในหลายพื้นที่ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ด้วยการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ เพื่อลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด จัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 
18 มีนาคม 2561 , 14:31 น. , อ่าน 122  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด