สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าชมความน่ารักของสัตว์ช่วงวันหยุด..//

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ นำมาสคอทสร้างสีสัน ให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมชูการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชม..// นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุด รวมทั้งผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานมาท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม ทั้งการนำตัวมาสคอทที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ มาสร้างสีสันและความสนุกสนาน รวมถึงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ที่มุ่งให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การนำน้ำแครอทมาพ่นต้นไม้ภายในส่วนจัดแสดงกวาง เพื่อให้กวางได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีค่างห้าสี นกแก้วเทา อุรังอุตัง สิงโตขาว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ปกครองที่พาบุตร หลานมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดจนลดภาวะตึงเครียดให้แก่สัตว์ และช่วยปรับพฤติกรรมของสัตว์ให้มีการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามธรรมชาติต่อไป
 
18 มีนาคม 2561 , 14:53 น. , อ่าน 119  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด