ผอ.สปข.3 นำบุคลากรในสังกัดทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่วัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ตนเองได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงถือโอกาสนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญมอบจตุปัจจัยที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดหัวฝาย ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจอื่นๆ ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้ง ยังจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดหัวฝาย กำจัดเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และขยะ เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการทำบุญและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย
 
19 มีนาคม 2561 , 14:51 น. , อ่าน 113  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี