สาธารณสุขเชียงใหม่ แนะวิธีดูแลสุขภาพหากเกิดสภาวะหมอกควัน ค่า PM10 เกินมาตรฐาน

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะวิธีดูแลสุขภาพ ห่วงประชาชนละเลย อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพในช่วงสภาวะหมอกควัน ค่า PM 10 เกินมาตรฐาน ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ ณ จุดวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 จุด ในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าในบางวันมีค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ อาจส่งผลกระทบรุนแรงได้ ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงสภาวะหมอกควัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ในกลุ่มคนปกติทั่วไป ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมภายนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลานานและออกแรงมาก หรือหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและควรปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room) หมั่นสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากพบอาการผิดปกติ หายใจลำบาก/คลื่นไส้/เหนื่อยง่าย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำให้ประชาชนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า หรือพ่นละอองน้ำบนหลังคาที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่อยู่ในบริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ "51วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" คือ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 อย่างเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1048 ต่อ 124
 
19 มีนาคม 2561 , 14:55 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี