ไบโอดีเซล พลังงานทดแทน ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ภายในสวนพลังแผ่นดิน นักท่องเที่ยวจะได้พบ กระบวนการผลิตไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่ได้จากพืช พร้อมชมพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการคิดค้นพลังงานทดแทน
ภายในสวนพลังแผ่นดิน นักท่องเที่ยวที่แวะชมภายในสวนแห่งนี้ อาคารที่อยู่ตรงด้านหน้าของนักท่องเที่ยว ภายในได้มีการจัดแสดงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล พลังงานทดแทน ความหวังของประเทศที่จะช่วยลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะได้ชมกระบวนการผลิตใบโอดีเซล ที่เริ่มตั้งแต่การนำเมล็ดพืช หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช เช่นเมล็ดปาล์มน้ำมัน,เมล็ดสบู่ดำ,มะพร้าว ถั่วลิสง หรือมันสำปะหลังและอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นเอทานอล โดยผ่านกระบวนการผลิตโดยที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ จนกระทั่งมีการผสมเป็นไบโอดีเซล
นอกจากนี้บริเวณอาคารที่อยู่ทางด้านขวามือของนักท่องเที่ยว จะได้เห็นพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงนำน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ มาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรสดุดีพระเกียรติคุณ พร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญทอง ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Brussels Eureka 2001 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
 
23 มกราคม 2550 , 19:24 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร สวท. เชียงใหม่