ประกวดวาดภาพไม้ใบกระถางในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 70 คนทั่วเชียงใหม่เข้าร่วมประกวดวาดภาพไม้ใบกระถางในงานพืชสวนโลก
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 70 คนทั่วเชียงใหม่เข้าร่วมประกวดวาดภาพไม้ใบกระถางในงานพืชสวนโลก ตามที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้จัดนิทรรศการไม้ใบกระถาง ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2550 นั้น ในวันนี้ (24 ม.ค.50) คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพไม้ใบกระถางขึ้นภายในบริเวณการจัดนิทรรศการ โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประกวด ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม 70 กว่าคน
สำหรับภาพที่วาดนั้น จะต้องเป็นไม้ต้นใดต้นหนึ่งหรือกลุ่มในกลุ่มหนึ่งภายในนิทรรศการที่จัดขึ้น โดยจะมีรางวัลสำหรับผู้ชนะทั้งประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 3 รางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานมีกำหนดพิธีมอบรางวัลหลังการตัดสิน เวลา 15.00 น.วันนี้ ที่เวทีภายในอาคารนิทรรศการหมุนเวียน
 
24 มกราคม 2550 , 12:51 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่