กระบองเพชร ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีให้ชมที่สวนอินเดีย

  
    นักท่องเที่ยวจะได้เห็น “ กระบองเพชร “ ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าของสวนนานาชาติประเทศอินเดีย
ภายในสวนนานาชาติของประเทศอินเดียนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของดอกไม้ สมุนไพร ศิลปะและแนวคิดของสวนแต่ละแบบแล้ว ยังจะได้ชมกระบองเพชรที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ เสด็จเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกระบองเพชรที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่พันธุ์หนึ่งได้รับการขนานนามตามพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ว่า Gymnocalycum bruchii cv Sirindhorn (ยิมโนแคลลีเซียม บรูซี ซีวี สิรินทร) โดยต้นกระบองเพชรนี้จัดแสดงไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าของสวนและตัวอย่างของกระบองเพชรพันธุ์นี้ 3 ตัวอย่าง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนอินเดีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
 
24 มกราคม 2550 , 15:51 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   อิสระ อินทร์พรมสวท. เชียงใหม่