ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในสวนน้ำของอินเดีย

  
    กมลหรือดอกบัว เป็นสัญลักษณ์สำคัญซึ่งจะขาดไม่ได้ ในการจัดสวนน้ำแบบอินเดีย
ภายในสวนนานาชาติของประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการจัดสวนที่เป็นการประสมประสานแนวคิดแบบศาสนาพุทธ เชน ฮินดู และอิสลาม เพื่อสนองตอบต่ออินทรีย์ (ประสาทสัมผัส) ทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธาตุทั้ง 5 ทางธรรมชาติ ( ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ หรือท้องฟ้า ) จึงถูกทำให้ปรากฏออกมาในการจัดสวนที่มี 5 รูปแบบ คือ กุญช์ (สวนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา) เมห์ตาบ บาค (สวนจันทร์ส่อง) ผูล กิอารี (สวนดอกไม้) ซัลมะฮัล (สวนน้ำ) และ วาฏิกา (สวนสมุนไพร)
โดยเฉพาะ ซัลมะฮัล หรือ สวนน้ำ ถือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในสวนแบบอินเดีย เราจะเห็นน้ำในรูปแบบต่างๆ คือ บ่อน้ำที่มีขั้นบันไดลงไปจนถึงน้ำ สระรูปผืนผ้า หรือแบบน้ำพุ ซึ่งใช้น้ำในปริมาณที่ไม่มากนัก และในส่วนของสวนน้ำจะไม่สมบูรณ์หากขาด กมลหรือดอกบัว ที่ถือว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ สัญลักษณ์ของการพัฒนาทางจิตเป็นสิ่งให้ชีวิต โดยกลีบทั้งแปดของดอกบัวจะหมายถึงทิศทั้งแปด
 
24 มกราคม 2550 , 15:54 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   อิสระ อินทร์พรม สวท. เชียงใหม่