ผลการประกวดวาดภาพไม้ใบกระถาง ในนิทรรศการไม้ใบกระถางงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     คณะกรรมการจัดนิทรรศการไม้ใบกระถาง จัดประกวดภาพวาดไม้ใบกระถาง ้พร้อมกับมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวดในงานมหกรรมพืชสวนโลก
ที่อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดวาดภาพไม้ใบเหมือนจริงในจินตนาการ,การประกวดวาดภาพการจัดสวนถาดและการประกวดวาดภาพไม้ใบกระถาง ให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวด โดยในระดับประถมศึกษาตอนปลายชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฐธัญ เฟื่องกาญจน์ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม อันดับที่ 2 ด.ญ.สุปราณี หล้าประพันธ์กุล จากโรงเรียนวัดช้างเคี่ยน อันดับ 3 ได้แก่ ด.ช.มติกร ยุระตา จากโรงเรียนมงฟอร์ต ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ดนิษฐา ลิ้มอัครอังกูร จากโรงเรียนชัยวิทยา,อันดับที่ 2 ด.ญ.สุภาพร อภิวงค์ จากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อันดับที่ 3 ด.ช.ณัฐพงค์ แวนซ์ จากโรงเรียนวิชัยวิทยา สำหรับผู้ชนะการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สามเณรนิติพล เลาย้าง จากโรงเรียนธรรมราชศึกษา อันดับที่ 2 น.ส.พราวพรรษ สารสมบัติ จากโรงเรียนวิชัยวิทยา และอันดับที่ 3 ได้แก่นายนิสิต แสงสว่าง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมภายในอาคารนิทรรศการหมุนเวียนในระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. จะมีการสาธิตการจัดสวนถาด ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 
24 มกราคม 2550 , 17:09 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร สวท. เชียงใหม่