จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัย ไร้แอลกฮอล์”
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 256 อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อย่างยิ่งใหญ่ สัมผัสความงดงามของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ร่วมกันสืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามทางด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมในดินแดนล้านนา ปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และชาวต่างชาติต่างปรารถนาที่จะได้เข้ามาสัมผัสความงดงาม
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด กิจกรรมถนนสายน้ำ การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เจียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมนุ่งผ้าซิ่น อู้กำเมือง สัมผัสความงดงามของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2561 ที่บริเวณโดยรอบข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
7 เมษายน 2561 , 14:11 น. , อ่าน 177  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย