พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย..//

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มเฟอร์นิเจอร์กับผู้นำเข้าจากประเทศรัสเซีย..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่หมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มเฟอร์นิเจอร์กับบริษัทผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จากประเทศรัสเซีย ซึ่งทีมงานของบริษัทดังกล่าว จะเดินทางมาสรรหาสินค้าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ของรัสเซียแห่งนี้ เคยนำสินค้าไทยประเภทของใช้ของตกแต่ง ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในประเทศรัสเซีย จนทำให้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของชาวรัสเซีย ทั้งนี้ สินค้าเป้าหมายที่ทางบริษัทจะมาดำเนินการสรรหา จะเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของใช้ของตกแต่ง ที่มีการแกะสลักอย่างประณีต ระดับพรีเมี่ยม เนื่องจากลูกค้าชาวรัสเซียเป็นลูกค้าระดับบน ที่นิยมเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ มีกำลังซื้อสินค้าราคาสูง ซึ่งการเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ ได้รับการประสานความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก รวมทั้งนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย ที่ต้องการผลักดันให้สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่มีมูลค่าทางการค้าต่อไป
 
8 เมษายน 2561 , 12:20 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด