พ่อเมืองเชียงใหม่ ย้ำเตือน 4 กลุ่มเสียงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถึงแม้ว่าค่า PM10 จะลดลงแล้วก็ตาม

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง เตือนประชาชนกลุ่มเสียงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ห่วงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นระยะๆ ทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามขอย้ำให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแล รักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง งดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ "51วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" อย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลต่อไป
 
9 เมษายน 2561 , 15:55 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี