แม่ทัพภาคที่ 3 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคประชาสังคม ตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อหาข้อสรุป

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เผยให้ตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคประชาสังคม ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุธรณ์ภาค 5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เม.ย. นี้ เพื่อหาข้อสรุป หากต้องมีการรื้อถอน
พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดเวทีสาธารณะกรณีปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุธรณ์ภาค 5 ว่า เบื้องแรก ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคประชาสังคม ให้ร่วมกันไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริง ให้แล้วเสร็จและรายงานผลภายในวันที่ 19 เมษายน นี้ หากต้องมีการรื้อถอนจะรื้อถอนขนาดไหน อย่างไร ให้เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการเน้นสันติวิธี โดยการเข้าพื้นที่ขอให้ขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
สำหรับผลการประชุมในการแก้ไขปัญหากรณีบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 เครือข่ายภาคประชาชน ต้องการให้รื้อถอนอาคารบางส่วนเน้นให้รื้อถอนในส่วนของบ้านพัก ด้านของผู้รับเหมา จะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือจะยุติการก่อสร้างขอให้มีการพูดคุยหารือกัน หากให้ยุติการก่อสร้างขอให้จ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างให้ผู้รับเหมาด้วย หากมีการรื้อถอน รัฐบาลต้องหาพื้นที่และหางบประมาณให้ศาลอุธรณ์ภาค 5 จัดสร้างบ้านพักข้าราชการแห่งใหม่ด้วย และขอให้คืนพื้นที่เดิมให้ประชาชน เพื่อจัดทำโครงการ ปลูกป่าราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจ ในการฟื้นฟูสภาพป่า
ทั้งนี้ ผลสรุปในการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ จะนำเสนอผู้บัญชาการทหารบกอย่างช้า ภายในวันที่ 10 เมษายน นี้ เพื่อนำเรียน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช. และเตรียมนำเสนอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ก่อสร้างจริงในวันที่ 19 เมษายนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธีต่อไป
 
9 เมษายน 2561 , 16:47 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย