Happy Time Step up Revolution Battle 2018 รณรงค์เมาไม่ขับ..//

  
    สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทฟาติมาบรอดคลาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการ Happy Time Step up Revolution Battle 2018 รณรงค์เมาไม่ขับ หวังช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนบนความไม่ประมาท..// นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทฟาติมาบรอดคลาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ Happy Time Step up Revolution Battle 2018 ตอน รณรงค์เมาไม่ขับ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณประตูท่าแพ เพื่อร่วมรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน และเยาวชน ระวังภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการขับขี่ ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย โดยนำเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ผ่านกิจกรรมประกวดการเต้นและการแสดงออก เพื่อหยุดยั้งการเกิดอุบัติเหตุ และการขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เส้นทางรอบคูเมือง ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนร้านค้าในเขตตลาดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีมิตรไมตรี สำหรับ กิจกรรม Happy Time Step up Revolution Battle 2018 ตอนรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน พิสูจน์ความสามารถ ทั้ง Cover Dance,Hip Hop,Jazz Dance,Ballet,นาฏศิลป์ไทย รวมทั้งหลากหลายแนวการเต้น พร้อมทั้งสอดแทรกการรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนำการเต้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด และผู้เข้าร่วมงาน
 
9 เมษายน 2561 , 18:04 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด