จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมพลรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร..//

  
    หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว..//
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการร่วมกันปล่อยแถวระดมพล รณรงค์ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร ภาคีเครือข่ายขับขี่ปลอดภัย และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับขี่ปลอดภัย อันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นเวลา 7 วัน แห่งการเฝ้าระวังเหตุอันส่งผลต่อความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งในทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัวและเพื่อนฝูง ทำให้ช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรมากที่สุด ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การเมาสุราแล้วขับรถ ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์
 
10 เมษายน 2561 , 18:13 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด