เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
ที่บริเวณจุดบริการประชาชน ชุมชนบ้านป่าจี้ ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน จุดตรวจ จุดสกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยไปตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ซึ่งวัดพระธาตุดอยคำ เป็นหนึ่งในจุดที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ขึ้นไปบนดอยคำ โดยมีการบริหารจัดการให้รถโดยสารขนาดเล็กในพื้นที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนดอยคำ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำหรับ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด ขอให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ขับขี่ขณะมึนเมา รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชนให้เหมาะสมในแต่ละชุมชน
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ บริเวณจุดให้บริการประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้ ถนนคันคลองชลประทาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
 
10 เมษายน 2561 , 20:06 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย