Happy Time Step up Revolution Battle 2018 รณรงค์เมาไม่ขับ..//

  
    สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทฟาติมาบรอดคลาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการ Happy Time Step up Revolution Battle 2018 รณรงค์เมาไม่ขับ หวังช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนบนความไม่ประมาท..// ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Happy Time Step up Revolution Battle 2018 ตอน รณรงค์เมาไม่ขับ” พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการเต้น (เยาวชน) จากรอบตัดสิน 5 ทีมสุดท้าย และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 ซึ่งมีเส้นทางรณรงค์ตั้งแต่ประตูท่าแพ วนเข้าคูเมืองด้านใน โดยกำหนดจุดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 2 จุด คือ ตลาดสมเพชร และตลาดประตูเชียงใหม่ ก่อนวนกลับ มายังประตูท่าแพ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนร้านค้าในเขตตลาดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีมิตรไมตรี สำหรับ กิจกรรม Happy Time Step up Revolution Battle 2018 ตอนรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทฟาติมาบรอดคลาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน พิสูจน์ความสามารถ ทั้ง Cover Dance,Hip Hop,Jazz Dance,Ballet,นาฏศิลป์ไทย รวมทั้งหลากหลายแนวการเต้น พร้อมทั้งสอดแทรกการรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนำการเต้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน และเยาวชน ระวังภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการขับขี่ ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย โดยนำเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ผ่านกิจกรรมประกวดการเต้นและการแสดงออก เพื่อหยุดยั้งการเกิดอุบัติเหตุ และการขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
11 เมษายน 2561 , 10:33 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด