เชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561..//

  
    หน่วยงานทุกภาคส่วนด้านความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ..// ที่บริเวณ ริมทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แยกสารภี ด้านซ้ายทางขาเข้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนด้านความปลอดภัย ร่วมเปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้นโยบาย “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” มีการบริการข้อมูลทางหลวงและการเดินทาง ที่จอดพักรถพร้อมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ ห้องน้ำสะอาด มุมพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ตามนโยบายการบริการประชาชนของกรมทางหลวง รวมทั้งยังมีบริการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เตรียมความพร้อมตามนโยบาย 777 ยกกำลังสาม คือ 7 วันก่อนเทศกาล ได้มีการรณรงค์ และเตรียมความพร้อมให้ถนนมีความปลอดภัยไม่มีหลุมบ่อ 7 วันระหว่างเทศกาล บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และ7 วันหลังเทศกาล สรุปข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินผล หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 
11 เมษายน 2561 , 17:42 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด