จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยประชาชน มุ่งแก้ไข และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้นและจริงจัง
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และสานพลัง “ประชารัฐ” มุ่งแก้ไข และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้นและจริงจัง พร้อมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะบังคับใช้กฎหมายทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้นำผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติจำนวน 277 คน มาบำเพ็ญประโยชน์ตามจุดตรวจต่าง ๆ ของแต่ละอำเภอ และโรงพยาบาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาออกมาร่วมปฏิบัติงานที่จุดตรวจ / จุดสกัด / จุดบริการประชาชนในชุมชน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ตลอดจนให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อีกด้วย
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดช่วงที่จะควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมุ่งเน้นคุมเข้มมาตรการ 6 ด้าน 1 มาตรการพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการดูแลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกัน จะกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ทั้งบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัด ภายใต้ชื่อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
 
11 เมษายน 2561 , 17:46 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย