เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 722 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส 722 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ผู้สร้างบ้านเมืองและเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 722 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค่า ในด้านการให้กำลังใจ บำรุงขวัญ สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีและความสามัคคีระหว่างชนชั้นปกครองและประชาชน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวล้านนา ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป สำหรับ นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราช พร้อมด้วยอำมาตย์ทวยราษฎร์ทั้งหลาย ซึ่งมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย พญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษา นครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1838-1839 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน ขนานนามว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่จนถึงขณะนี้นับเป็นเวลา 722 ปี แล้ว
 
12 เมษายน 2561 , 11:10 น. , อ่าน 131  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด