จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน..//

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ดขาด..// นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ว่า ขณะนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเต็มรูปแบบ หากพบว่าผู้กระทำผิดหรือกระทำการฝ่าฝืน เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ จะมีความผิดเป็น 2 เท่า พร้อมทั้งสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งรายงานการประชุมศูนย์ความปลอดภัยของอำเภอเป็นประจำทุกเดือน และต้องเน้นย้ำในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละอำเภอเช่นกัน พร้อมให้มีการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่โดยละเอียด นอกจากนี้ได้สั่งคุมเข้มการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หากพบว่าร้านค้าหรือสถานประกอบการใดมีการฝ่าฝืน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของร้านค้าที่จำหน่ายขั้นเด็ดขาด อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง รวมทั้งนำมาตรการชุมชนและสังคม เน้นการใช้ “สถาบันครอบครัว” มาดูแล ตักเตือน ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียให้น้อยลงที่สุด
 
12 เมษายน 2561 , 15:06 น. , อ่าน 131  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด