นักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว..//

  
    นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เริ่มเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว..// บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 12 เมษายน 2561 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเริ่มออกมาเล่นน้ำกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ตามหน้าโรงแรมที่พัก รอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเพื่อคลายความร้อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ปืนฉีดน้ำ เพื่อร่วมกันประหยัดน้ำ ส่วนด้านการจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ ยังคงคล่องตัว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561
 
12 เมษายน 2561 , 17:09 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด