จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา ซึ่งป๋าเวณีปื๋ใหม่เมือง ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม มีความอ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ โดยใช้ น้ำ เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่เมือง ถือเป็นวันสำคัญยิ่ง เป็นวันมหามงคล เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปพร้อมปีเก่า และถือเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณล้านนา
สำหรับการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ภายในงานมีกิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด กิจกรรมถนนสายน้ำ การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เจียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมนุ่งผ้าซิ่น อู้กำเมือง สัมผัสความงดงามของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2561 ที่บริเวณโดยรอบข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
13 เมษายน 2561 , 13:10 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย