ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกแห่ให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ออกจากพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ ออกแห่ให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำกล่าวคำอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ขึ้นประดิษฐานรถบุษบกนามว่า "ศรีเมืองเชียงใหม่" ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้น พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์บนรถบุษบก ก่อนจะเริ่มขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ออกจากประตูวัดไปตามถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกลางเวียงไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ จุดที่ตั้งบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เพื่อออกแห่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำสักการะ โดยมีการประดับตกแต่งขบวนแบบล้านนาอย่างสวยงามและครบครัน
สำหรับพิธีแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สรงน้ำพระรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
 
13 เมษายน 2561 , 15:11 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย