บรรยากาศป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561

  
    บรรยากาศวันมหาสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตลอดทั้งวัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะบริเวณข่วงประตูท่าแพ
บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดทั้งวันที่จังหวัดเชียงใหม่ คึกคัก สนุกสนาน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะบริเวณข่วงประตูท่าแพ ในปีนี้ พบนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากออกมาเล่นน้ำบริเวณข่วงประตูท่าแพอย่างคึกคัก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ปืนฉีดน้ำ ส่วนบรรยากาศการค้าขายอุปกรณ์เล่นน้ำก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวประเทศมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน โดยในช่วงบ่ายมีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่จากหัววัดกว่า 20 วัด อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนแห่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน้ำ ดื่มด่ำฮีตฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2561 เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และที่สำคัญต้องปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
 
13 เมษายน 2561 , 15:50 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย