รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นด่านตรวจชุมชน

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอเพิ่มมาตรการเข้มข้นด่านตรวจชุมชน ดูแลความปลอดภัยประชาชนในท้องถิ่น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นตรวจเข้มรถจักรยานยนต์
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ว่า ให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งด่านชุมชน โดนเน้นการเฝ้าระวัง ตักเตือนกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการขับขี่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมทั้งให้ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกในการเข้าไปแนะนำพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เน้นตรวจเข้มรถจักรยานยนต์ เนื่องจาก ในวันที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเน้นพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การบรรทุกท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ พี่น้องประชาชนจะออกมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการในการควบคุม ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางเสี่ยง โดยเฉพาะในถนนที่เป็นเส้นทางตรงและมีระยะทางยาวอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการหลับใน ให้ติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง ชะลอความเร็ว และดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกช่องทาง ทุกมิติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์ และเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีแบบล้านนา เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
 
13 เมษายน 2561 , 17:51 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย