ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร คาดการณ์ 15 เม.ย. คุณภาพอากาศจะเกินมาตรฐาน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน หลังพบจุดความร้อนจำนวนมากทางภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้จะพัดกลุ่มควันเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เสี่ยงคุณภาพอากาศจะเกินมาตรฐานในวันที่ 15 เมษายน 2561
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ๆ เนื่องจาก พบจุดความร้อนจำนวนมากทางภาคเหนือ ขณะเดียวกัน จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมทางทิศใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้กลุ่มควันขนาดใหญ่ได้ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกอาคารควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าสู่ร่างกายได้ ตลอดจน ควรปิดประตู ปิดหน้าต่างให้สนิท ไม่ให้อากาศที่มีควันพิษจากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร หรือใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามแนวทางประชารัฐอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง และห้ามปรามผู้ที่จุดไฟเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะตามเขตรอยต่อระหว่างชุมชนกับพื้นที่ป่า ตลอดช่วง 51 วัน ห้ามเผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน หากพบการกระทำความผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
14 เมษายน 2561 , 19:01 น. , อ่าน 137  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย