กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1จัดงาน “สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” สืบสานประเพณีล้านนา เน้นวิถีถิ่น วิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา ที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา วิถีถิ่น วิถีไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรม โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย การจัดงานส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรม”สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ต้องการสร้างคุณค่าและความโดดเด่น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
ทั้งนี้ งานสืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องวิถีชีวิตกาดหมั้วคนเมือง สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง สาธิตการตัดช่อตุง สาธิตการจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา สาธิตการละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงขับซอพื้นบ้าน การสรงน้ำพระ การปักช่อตุง ก่อเจดีย์ทราย ต่อยอดพิธีกรรมความเชื่อสู่ความศรัทธาด้วยการจัดจุดบริการลอดซุ้มพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการรณรงค์นุ่งหย้องคนเมือง และแต่งผ้าไทยมาร่วมกิจกรรม
 
14 เมษายน 2561 , 19:03 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย