รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หลังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาแล้วขับ

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งเข้มทุกหน่วยงานให้เพิ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หลังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาแล้วขับ เร่งให้สืบสวนแหล่งที่มาของการจำหน่าย และดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด พร้อมกำชับให้เข้มงวดกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ คือ เมาแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ประสบอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในพื้นที่ 5 อำเภอ จึงสั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เคร่งครัด อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการสืบสวนแหล่งที่มาของการจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันควบคุม ยับยั้ง ป้องกัน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะในอำเภอที่มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูง เน้นการดำเนินการของด่านชุมชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการเฝ้าระวัง ตรวจตรา ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยทันที พร้อมส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
14 เมษายน 2561 , 19:57 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย