ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จัดขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างงดงามตามแบบล้านนา

  
    ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดริ้วขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวแบบล้านนา ที่งดงามอลังการ นำไปสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์, นายกฤษณ์ ธนาวณิช, และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ จัดขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ จากสี่แยกกลางเวียง ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยริ้วขบวนมีเครื่องสระเกล้าดำหัวต่างๆ ที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เพื่อขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพรจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561
การดำหัว ในความหมายทั่วไปของชาวล้านนา หมายถึง การสระผม แต่ในพิธีกรรมในช่วงสงกรานต์ หมายถึง การชำระล้างสิ่งอันเป็นอัปมงคล ในชีวิตไปจากร่างกายตน เพื่อพร้อมรับปีใหม่ ด้วยการใช้ส้มป่อย เป็นการสระผม ตลอดจนนำส้มป่อยไปมอบแก่คนที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมา ขอบคุณหรือแสดงความเคารพ โดยจะนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมสิ่งของและเครื่องสักการะ ไปมอบแด่ที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกิน เมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้ว ท่านจะเอามือจุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยมาลูบศีรษะและอาจสลัดใส่ผู้ที่ไปดำหัวคลายการประพรมน้ำมนต์ พร้อมให้พร ซึ่งการดำหัวแบบล้านนา จะไม่เหมือนการรดน้ำ ดำหัว แบบของภาคกลางหรือ ภาคอื่น ๆ ซึ่งการรดน้ำ ดำหัวแบบล้านนาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา
 
15 เมษายน 2561 , 15:19 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย