รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน เน้นการดำเนินการของด่านชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชนทั้งกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่ และกลับออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการดำเนินการของด่านชุมชนให้ประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ที่ขับขี่ให้เตรียมพร้อมสภาพร่างกายและยานพาหนะ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางการจราจรด้วย เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือน เรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจากการคาดการณ์อาจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในพื้นที่ ขอให้แจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร และเข้มงวดในการตรวจพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการดำเนินงาน ปรับย้ายจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการร่วมบนถนนสายหลักและสายรอง รองรับการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับชุมชนต่าง ๆ ที่จัดงานประเพณี ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี รวมถึงในริ้วขบวนแห่ต่างๆ ด้วย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ คือ เมาแล้วขับ
 
15 เมษายน 2561 , 17:22 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย