ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2561 โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าฝ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเอง หากเกิดเหตุการณ์ให้เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 
15 เมษายน 2561 , 19:09 น. , อ่าน 127  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย