ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561

  
    ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เข้าสักการะศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะพระครูบาเจ้าศรีวิชัยและสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางกลับไปทำงานต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพการจราจรในพื้นที่ติดขัดเป็นระยะๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องเปิดให้รถขึ้นลงเป็นเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่ง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะที่ พุทธสถานสำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และพุทธสถานที่เป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าทำบุญ สักการะ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามศรัทธา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีล้านนากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และกลับไปทำงานต่างจังหวัด จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ดูแล กวดขัน ด้านกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงขอให้ผู้ที่ขับขี่เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนออกเดินทางกลับ พักผ่อนให้พียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม และเมื่อมีอาการง่วงนอนให้จอดพักที่จุดบริการประชาชนหรือให้มีผู้ผลัดเปลี่ยนในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเส้นทางด้วย
 
16 เมษายน 2561 , 14:48 น. , อ่าน 360  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี