รอง ผวจ. สั่งการทุกหน่วยงานดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ย้ำใช้มาตรการเข้มงวด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเดินทางกลับ ย้ำยังคงใช้มาตรการเข้มงวดจนวันสุดท้าย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เนื่องจากวันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของการหยุดพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง บางส่วนเดินทางกลับไปทำงานต่างจังหวัด จึงคาดว่าจะมีรถเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งในช่วง 5 วัน ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลง เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของการรณรงค์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุด มาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเมาแล้วขับ โดยประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการณรงค์ฯ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับด้วย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ใช้มาตรการ 10 รสขม เมา จับ ยึด อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ โดยต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างเด็ดขาด รวมถึงดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร พร้อมตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยทั้งของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปอีกด้วย
 
16 เมษายน 2561 , 17:58 น. , อ่าน 205  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี