สวท.เชียงใหม่ปันน้ำใจสู่ชุมชน ร่วมส่งกำลังใจให้ชุดเสือไฟเชียงดาว..//

  
    สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน มอบน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็น ให้กับชุดป้องกันไฟป่าของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่..//
ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 4 เชียงดาว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ส่งมอบน้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ขนม หน้ากากอนามัย ให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ สวท.เชียงใหม่ปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 6 และการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 ของปี ซึ่ง สวท.เชียงใหม่ได้เปิดรับของบริจาคมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่พร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า กว่า 50 คน ของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นทำให้ต้องเดินเท้าขึ้นไปดับไฟ ด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลายาวนานในการเดินเท้า
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และขอให้รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า (GISTDA) คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีจุดความร้อนสะสมประมาณ 4,448 จุด หรือระหว่าง 3,559 ถึง 5,338 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2561 ตรวจพบจำนวนจุดความร้อน หรือ Hotspots ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ แล้วทั้งสิ้น 4,012 จุด ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบจำนวนจุดความร้อน หรือ Hotspots แล้วทั้งสิ้น 517 จุด
 
17 เมษายน 2561 , 19:27 น. , อ่าน 145  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย