รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอให้คุมเข้ม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงโค้งสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอให้คุมเข้ม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมถอดบทเรียน
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะทำงานด้านการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอคุ้มเข้ม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของตนเอง ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับการจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงอยู่ในพื้นที่ ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 แล้ว พร้อมทั้งสั่งการให้อำเภอที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต และบาดเจ็บ ให้สืบสวนในเชิงลึกว่า เกิดจากเมาแล้วขับหรือไม่ และเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไร และให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดด้วย สำหรับด่านชุมชนขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการถอดบทเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 รวมถึงเตรียมหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ตลอดจนให้หาแนวทางในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน และร่วมกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
17 เมษายน 2561 , 19:28 น. , อ่าน 112  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย