เชียงใหม่จัดพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านสวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น ที่ บริเวณกู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ชุ่มชื่น เนื่องจากช่วงก่อนหน้าที่พิธีการสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จะเริ่มขึ้น ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณพื้นที่จัดงาน ทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวมาตลอดทั้งวัน กลับกลายเป็นความชุ่มชื่นฉ่ำเย็น และเมื่อถึงกำหนดเวลาของการเริ่มพิธีการ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักกลับหยุด ท้องฟ้าโปร่งใส สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม นำโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในริ้วขบวนประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากเบ็ง หมากสุ่ม น้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบล้านนา แห่ขบวนอัญเชิญพระรูปพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงองค์ที่ 1 และตราพระราชทานประจำผู้ครองนครเชียงใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเมื่อริ้วขบวนเคลื่อนมาถึงบริเวณลานพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และกล่าวสดุดีเจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตลอดจนเจ้านายฝ่ายเหนือที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกพระองค์ ที่ได้ปกป้อง ดูแล คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ หลายภาคส่วนยังผสานความร่วมมือกัน จัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง ที่สวยงาม อลังการ อาทิ การแสดงฟ้อน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และการแสดงชุด นพบุรีศรีนครเชียงใหม่ ที่ได้เรียงร้อยเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน รวมถึงนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
 
17 เมษายน 2561 , 19:50 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี