ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง..//

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เสริมรถโดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด ..//
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการเสริมรถโดยสารจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ไปจังหวัดต่างๆ ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างภายในเวลา 22.30 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2561
ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางหมวด 2 เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร ได้เสริมรถโดยสารประจำทาง กว่า 20 คัน ส่วนรถหมวด 3 เส้นทางเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดต่างๆ เสริมรถจำนวนกว่า 60 คัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกจากสถานีขนส่ง โดยรถทุกคันมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถเป็นศูนย์ทุกคน โดยการใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 ,2 และ 3 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน -17 เมษายน 2561 มีจำนวนผู้โดยสารขาออก จำนวน 138,014 คน และจำนวนผู้โดยสารขาเข้า 136,437 คน
 
18 เมษายน 2561 , 09:29 น. , อ่าน 111  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด