คณะผู้บริหารและสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ผู้บริหารและสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก 25 ม.ค.นี้
ในโอกาสที่นาย โสวันธีโร เนียว (Sovanthero Nouv) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสาร ประเทศกัมพูชา นำคณะผู้บริหาร สื่อมวลชนและภาคเอกชนประเทศกัมพูชา จำนวน15 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชน การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ขีดความสามารถด้านการตลาด การส่งออก และเทคโนโลยีทางการผลิตของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 24-25 มกราคม 2550 นี้
คณะดังกล่าวจะเดินทางเข้าเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในวันที่ 25 มกราคม 2550 เวลาประมาณ 09.00 น. โดยก่อนจะเข้าชมงาน บ่ายวันที่ 24 มกราคม 2550 ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของงานจากนายชัยณรงค์ กาฬมณี หัวหน้าฝ่ายแผนงานพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าชมงาน ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นหนึ่งใน 33 ประเทศที่เข้าร่วมจัดสวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ด้วย
 
24 มกราคม 2550 , 22:03 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่