ชมที่สุดของกล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     ชมที่สุดในโลกของกล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้ งานมหกรรมพืชสวนโลก และระหว่างวันที่ 26-31 ม.ค. ชมการแสดงสัปดาห์กล้วยไม้หลากหลาย โดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับเอื้องเวียงพิงค์
ที่เรือนกล้วยไม้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของกล้วยไม้แล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ชมที่สุดในโลกของกล้วยไม้ ที่ได้นำมาจัดแสดง เช่น หนวดพราหมณ์บอเนียว กล้วยไม้ใบยาวที่สุด ,ดาวหาง กล้วยไม้ที่มีเดือยยาวที่สุดในโลก,สิงห์โตฟาแลน กล้วยไม้ดอกเหม็นที่สุดในโลก โดยจะมีกลิ่นคล้ายเนื้อเน่า
ที่สำคัญภายในอาคารได้มีการจัดแสดงกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ เพชรหึงหรือว่านหางช้าง มีลำต้นคล้ายต้นอ้อยโตเต็มที่ยาว 3 เมตร ช่อดอกยาว 2 เมตร ซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทย พบได้ที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงกล้วยไม้ที่เล็กที่สุดในโลก ชื่อ เอื้องไข่ปลาดุกหรือเอื้องหัวเข็มหมุด มีขนาดเล็กติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก พบได้ในประเทศลาว,เวียดนาม รวมทั้งในภาคใต้ของไทย
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมกล้วยไม้ที่ชื่อ สำเภางามเขียวดอกหอย และเอื้องลิ้นดำ ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มาจากประเทศภูฎาน และในช่วงระหว่างวันที่ 26-31 ม.ค.นี้ จะมีการแสดงกล้วยไม้หลากหลาย โดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับเอื้องเวียงพิงค์
 
25 มกราคม 2550 , 14:12 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร สวท. เชียงใหม่