โครงการอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง

  
    
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน จัดโครงการอาเซียนสัญจรครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN ) และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันให้ความร่วมมือในกรอบของอาเซียนขยายตัวออกไปในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง กรมอาเซียน ในฐานะสำนักงานอาเซียนแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการอาเซียนสัญจรขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อมูลและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงบทบาทของไทยและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ
สำหรับในปี 2550 นี้ กรมอาเซียนได้พิจารณาจัดโครงการอาเซียนสัญจรขึ้น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2550 และครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เวลา 14.00 น.วันเดียวกัน โดยทั้งสองแห่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับฟังประมาณ 100 คน
 
25 มกราคม 2550 , 14:38 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่