นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ หลังลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง..// นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ การดูดลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่สี่แยกหายยาไปจนถึงถนนมหิดล การติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ และการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากชุมชนในการรักษาระบบระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ และอย่าทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ ตลอดจนแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากขยะจะไปสะสมในระบบท่อระบายน้ำ ส่งผลให้ท่อเกิดการอุดตัน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกลงมา
 
16 พฤษภาคม 2561 , 15:33 น. , อ่าน 110  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด