เชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้าเที่ยวชมเมือง มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบคแพคเกอร์ชาวจีน..//

  
    ภาคเอกชน เปิดตัวรถไฟฟ้าเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ มุ่งเป้ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ..// นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ CSE เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ เขียว สวย หอม ได้จัดทำโครงการรถไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักโครงการ และใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่มาก่อนแล้ว ขณะนี้ ทางบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทออนไลน์ชั้นนำ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศจีนในการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าในประเทศจีน เน้นกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจีน โดยเฉพาะกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เป็นการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านอีคอมเมิรช์ ปัจจุบัน บริษัทฯมีรถไฟฟ้าไว้บริการจำนวน 4 คัน โดยมีจุดจอดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งสามารถนำนักท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ถึง 17 จุดได้ใน 1 วัน รถจะให้บริการระหว่างเวลา 08.45 น. ถึง 17.00 น. และ ในอนาคตเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ง ร้านขายของที่ระลึก และ โรงแรมที่พักแล้ว จะมีการขยายเวลาการให้บริการ รวมถึงการเพิ่มจำนวนรถด้วย โดย 17 จุดจอดนั้นจะผ่านวัดสำคัญ ๆ ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเมืองเก่า และ ในตัวเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ บัตรโดยสารดังกล่าวมีราคา 250 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีราคาพิเศษให้
 
17 พฤษภาคม 2561 , 14:29 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด