จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 วันที่ 21 – 22 พ.ค.นี้

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 พร้อมเปิดให้ผู้หางานลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ..// นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ ได้ทราบแหล่งการจ้างงานแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ โดยครั้งนี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกตำแหน่งงานว่าง ตามความต้องการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน เมื่อถึงวันงานสามารถเข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันทีโดยไม่เสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน ในส่วนของนายจ้างสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนสามารถเก็บประวัติของผู้สมัครงานไว้ใช้พิจารณาในการบรรจุเข้าทำงานต่อไปซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนในยุคไทยแลนด์4.0 ผู้สนใจจะสมัครงาน สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ jobit2.doe.go.th/chiangmai ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งประวัติของผู้สมัครงานจะสามารถเก็บไว้ใช้พิจารณาในการบรรจุเข้าทำงานต่อไป ทั้งนี้ งานนัดพบแรงงานดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุและฝึกอาชีพการทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่จ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนตามโครงการประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 60 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา การสาธิตอาชีพและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสระโดยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ อาทิ ขนมวุ้นแฟนซี อาหารญี่ปุ่น(ซูชิ) การเพ้นท์ถุงผ้ามือถือ เป็นต้น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ
 
17 พฤษภาคม 2561 , 16:13 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด