ประชุมวิชาการร่วม คณะแพทย์ มช.กับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2550

  
    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2550
นายแพทย์สนั่น แสงสำราญ นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปี 2007 เป็นประธานในพิธีเปิดการกระชุมร่วม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Physicians Association of America : TPAA) ประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ทางการแพทย์ ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย กับแพทย์จากสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน
 
25 มกราคม 2550 , 14:44 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่