การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านการบริการรับชำระค่าไฟฟ้าหลากหลายช่องทาง..//

  
    ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมนำ Big data มาบูรณาการในการทำงาน ขณะเดียวกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มช่องทางในการบริการแก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้า..// นายสัญชยากร เฟื่องสำรวจ ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ( ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ รัฐบาลให้ความสำคัญในการนำ Big data มาใช้พัฒนาการบริหารราชการ โดยบูรณาการร่วมกันของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนใกล้ชิดรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะนำ Big data มาบูรณาการในการทำงาน ซึ่งขณะนี้ได้มีโปรแกรมรองรับในด้านต่างๆแล้ว เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า หลากหลายช่องทางเพื่อลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้า อาทิ ตัวแทนเก็บเงิน สำหรับพื้นที่ห่างไกล รถโมบายที่ตระเวนให้บริการในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 5 คัน ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ชำระผ่านธนาคาร, เคาเตอร์เซอร์วิส และล่าสุด กับแอพพลิเคชั่น PEA Smart plus ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการออนไลน์แบบครบวงจรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง”ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้า ค่าบริการต่างๆ ,ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/ขอติดกลับมิเตอร์ ,คำนวณ/แจ้งเตือนค่าไฟฟ้า,ติดตามข่าวสาร/ประกาศดับไฟล่วงหน้า,เชื่อมสู่ทุกช่องทางติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง/สถานะของการแก้ไข และแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งประชาชนสามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
18 พฤษภาคม 2561 , 16:43 น. , อ่าน 122  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด