ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน

  
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ MRA ประจำปี 2561 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ MRA ประจำปีงบประมาณ 2561ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว อาทิ ความสวยงามของธรรมชาติ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากในแต่ละปี และด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่อันจะก่อให้เกิดการ สร้างงาน สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนอีกด้วย ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนให้ได้มากที่สุด พร้อมเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาที่ 2 และภาษาอื่นๆที่เป็นสากล เพื่อเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2 โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือ บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยวอาเซียน 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการโรงแรม และสาขาการเดินทาง มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
18 พฤษภาคม 2561 , 18:21 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี