จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอเชียงดาว 29 - 31 พ.ค. นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญ “แอ่วดอยหลวง ชมงานวันมะม่วงและของดีอำเภอเชียงดาว ไก่ชนเมืองพระนเรศวร” ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ ทุกปีมีการส่งออกมะม่วงสู่ตลาดโลกจำนวนมาก สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงตลอดทั้งปี และในปีนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกษตรกรผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงให้มีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต อีกทั้ง เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในทุกระดับ อำเภอเชียงดาว จึงกำหนดจัดงาน" วันมะม่วง และของดีอำเภอเชียงดาว ไก่ชนเมืองพระนเรศวร " ขึ้น โดยภายในงานจะได้พบกับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงนานาชนิด อาทิ น้ำมะม่วง มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง เป็นต้น รวมถึงยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพอย่างคึกคักอีกด้วย ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช็อป มะม่วงดี มีคุณภาพ ในงาน " วันมะม่วง และของดีอำเภอเชียงดาว ไก่ชนเมืองพระนเรศวร" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
19 พฤษภาคม 2561 , 15:59 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี